Metode tr snite alese de unii pentru a-si anun a demisia